سرخط خبرها
برج بنا فولاد
برج بنا فولاد

مزایا و معایب ساختمانهای فلزی

مزایای ساختمان فلزی:


 مقاومت زیاد: مقاومت قطعات فلزی زیاد بوده و نسبت مقاومت به وزن از مصالح بتن بزرگتر است ، به این علت در دهانه های بزرگ سوله ها و ساختمان های مرتفع ، ساختمانهائی که برزمینهای سست قرارمیگیرند ، حائز اهمیت فراوان میباشد .
فلز در کارخانجات بزرگ تحت نظارت دقیق تهیه میشود ، یکنواخت بودن خواص آن میتوان اطمینان کرد و خواص آن بر خلاف بتن با عوامل خارجی تحت تاثیر قرار نمی گیرد ، اطمینان در یکنواختی خواص مصالح در انتخاب ضریب اطمینان کوچک مؤثر است که خود صرفه جو یی در مصرف مصالح را باعث میشود .

همچنین ببینید

برج بنا فولاد

بتن یا فولاد؟

بتن یا فولاد؟ هر روز هنگام عبور از خیابان‌های شهر شاهد ساخت و سازهای روز …

فلزیاب