سرخط خبرها

تیم مهندسین

 

تیم مهندسین شر کت ساختمانی برج بنا فولاد

آقایان:

مهندس رضایی

مهندس نیرومند

فلزیاب