سرخط خبرها
برج بنا فولاد
برج بنا فولاد

طراحی و اجرای اتصالات جوشی

اثر طراحی و اجرای اتصالات جوشی بر سازه های فولادی

باگذشت حدود ۵۰ سال از کاربرد اتصالات جوشی در صنعت ساختمان در ایران هنوز نقایص زیادی در اجرای ساختمانهای فولادی جدید مشاهده می شود. در یک بررسی اولیه عوامل زیر را می توان به عنوان دلائل اصلی نقایص ذکر کرد:
عدم طرح دقیق اتصالات جوشی با توجه به عملکرد مورد نظر آنها
عدم انطباق اجرای معمول ساختمان با آئین نامه ها و دستورالعملها
کیفیت پائین جوش به علت عدم وجود آموزش کلاسیک کافی در این زمینه برای مهندسان و جوشکاران
نبود نظارت اصولی و دقیق بر اجرای جوشکاری در ساختمانهای شهری در کشور.

همچنین ببینید

برج بنا فولاد

بتن یا فولاد؟

بتن یا فولاد؟ هر روز هنگام عبور از خیابان‌های شهر شاهد ساخت و سازهای روز …

فلزیاب